La Fundació


ANNE FundacióFundada l’any 1987 amb el ferm propòsit de dur a terme una important funció social: Atendre als infants i adolescents de 0 a 18 anys que presenten algun problema neurològic i/o psicològic que interfereix en el seu desenvolupament normal.

Des del seus inicis, ANNE Fundació ha treballat amb uns valors molt clars i un objectiu prioritari: proporcionar mitjans de detecció precoç, diagnòstic, tractament i seguiment dels problemes neurològics i psicològics que més incideixen en els primers anys de vida dels nens i adolescents.

Durant més de 30 anys, ANNE Fundació ha desenvolupat diferents activitats clíniques assistencials per poder oferir una atenció global a l’infant i la família. En aquest temps, més de 6.000 famílies i entitats han confiat en la nostra experiència pel tractament de problemes mèdico-psicològics dels seus fills i membres.Els valors que des del 1987 han presidit la nostra Entitat són:
Ampli ventall d’especialitatsDiagnòstic i tractamentEquip multidisciplinarNoves instal·lacionsPer demanar hora i per més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres:

93 205 66 11
661 271 656
anne@annefundacio.org