Adopcions


Adopcions – Treballant amb Pares


Atenció mèdica – psicològica als infants adoptats

– Diagnòstic i tractament en els casos que presenten alteració del desenvolupament i/o aprenentatge

– Atenció psicològica de les dificultats de la vinculació en el procés de filiació

– Assessorament i suport als pares adoptius

 
Per demanar hora i per més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres:

93 205 66 11
661 271 656
anne@annefundacio.org