Separació i divorci

Separació i Divorci

Orientació referent a com i quan informar als fills, en funció de les edats i de les circumstàncies específiques de cada família

– Atendre l’impacta emocional que provoca la reorganització familiar

– Seguiment familiar en les diferents etapes pre i post divorci

– Orientació dels aspectes relacionals i afectius de cada fase i de les noves famílies

– Guia per a pares

 Per demanar hora i per més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres:

93 205 66 11
661 271 656
anne@annefundacio.org