Teresa Esquius


Teresa Esquius

(núm. col. 21.092)

Psicòloga General Sanitària

Llicenciada en Psicologia a la Universitat Blanquerna (Ramon Llull. Postgrau en Teràpia Breu i Estratègica a la Universitat de Girona. Formació en Intervenció familiar Sistèmica al Centre de teràpia sistèmica Kine de Barcelona

Tractament de dificultats d’aprenentatge, conductuals i/o del desenvolupament a nens i adolescents.
Orientació a pares en pautes psicoeducatives per afavorir i millorar les habilitats parentals. Treball coordinat amb centres escolars i altres professionals implicats.