Mercè Palau Royo


Mercè Palau Royo

(núm. col. 1.887)

Piscopedagoga

Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya.

Projecte de tesi per la Universitat de Barcelona en l’accés a la comprensió lectora.

Exploració psicopedagògica d’orientació professional-vocacional i acadèmica. Assessorament familiar i acadèmic.

Reeducació psicopedagògica per dificultats en l’aprenentatge i reeducacions cognitives-conductuals.

Programa d’Anne a Casa.