Nova Unitat d’Orientació ProfessionalActivitat adreçada a alumnes dels últims cursos de l’ESO i Batxillerat

– Identificar els interessos professionalsi vocacionals en relació a les característiques que definieixen la personalitat i les habilitats del jove.

– Proporcionar recursos que els permetin decidira a nivell personal, professional i/o acadèmic

– Identificar els punts forts del jove en relació amb les seves aptituds i competències.

– Identificar el perfil de personalitat del jove i el seu encaix en un perfil professional.