Quan cal fer una consulta amb el logopeda infantil?
 

És comú qüestionar-se si l’infant presenta un retràs en la comunicació oral i/o escrita, o si les dificultats que observem formen part del seu propi procés evoltiu.

Sovint, la comparació entre germans o infants de la mateixa edat ens pot generar el dubte de si l’infant hauria de visitar un especialista

El llenguatge és una habilitat que s’inicia als pocs mesos d’edat, quan l’infant comença a emetre sons, i que culmina quan aquest s’expressa sense dificultat.

Tot i així, durant aquest procés, en algunes ocasions els infants presenten dificultats que requereixen l’ajuda d’un especialista. Hi ha alguns símptomes que ens poden ajudar a identificar-les:

 

– No manté el contacte ocular, o no busca la mirada dels pares i les persones més properes.

– No sembla identificar el seu nom, no respon quan el cridem o no es sorprèn amb forts sorolls.

 

– No domina un seguit de paraules per poder-se expressar o no es comunica de forma intel·ligible.

– No respon a ordres senzilles o li costa entendre el que se li demana.

 – Es comunica mitjançant gests o paraules aïllades. No construeix frases simples.

 – No pronuncia alguns sons amb claredat o els substitueix per altres.– Continua expressant-se amb oracions simples i amb un vocabulari poc extens.

 – Té problemes amb l’aprenentatge de l’escriptura i la lectura.


 

En qualsevol d’aquests casos, és convenient una visita al logopeda

La logopèdia és una professió sanitària que s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació, parla i llenguatge.


L’equip de logopèdia d’Anne Fundació està format per 5 professionals:


Silvia Alonso

Logopeda col·legiada núm.: 08-3662

 

Jennifer Barbero

Logopeda col·legiada núm.: 08-2019

 


 Nina Borràs

Logopeda col·legiada núm.: 08-3700

 

 Maite González

Logopeda col·legiada núm.: 989


 Lidia Pons

Logopeda col·legida núm.: 4.048


Quines són les especialitats de la logopèdia?

Des del departament de logopèdia d’Anne Fundació oferim diagnòstic i tractament a infants i adolescents en els següents àmbits:

 

– Atenció precoç:

Diagnòstic

Estimulació

 

– Disfuncions orals (Teràpia miofuncional):

Deglució atípica

Maloclusió

 

 

– Parla:

Dislàlia

Retard simple de la parla

Disfèmia

 

 

– Llenguatge:

Dislèxia

Trastorn específic del llenguatge (TEL)

Retard simple del llenguatge

 


En què consisteix la visita al logopeda?

Les sessions de tractament són individuals i tenen una durada aproximada de 45 minuts. Els objectius varien en funció del nen i la seva evolució. Poden ser tractaments a despatx o a domicili (Anne a Casa) i sempre es duen a terme en coordinació amb les famílies i les escoles.