PRODISCAT Pediatric

L’ objectiu del present qüestionari és proporcionar a l’Equip de Pediatria una eina ràpida i acurada de detecció de signes de risc per a la Dislèxia Evolutiva.

Proposem fer unes preguntes significatives, coincidint amb les revisions periòdiques, de tal manera que una resposta majoritària positiva aconselli al pediatra la derivació al Logopeda/Neuropsicòleg/Psicopedagog, establint una xarxa professional de qualitat que vetlli per a l’atenció de les necessitats de la població infanto-juvenil.

Com que el tractament és més efectiu si comença en les primeres etapes del desenvolupament del llenguatge, és fonamental poder detectar de manera precoç el risc de la Dislèxia Evolutiva o bé la seva presència, segons l’edat del nen.

No ha de sorprendre que les preguntes semblin massa senzilles per a cada grup d’edat, ja que cal que detectin els nens amb dificultats significatives.

 


L’estudi de validació del qüestionari Prodiscat Pediàtric s’ha dut a terme al Departament de Pediatria de Dexeus. Les anàlisis mostren alts nivells de sensibilitat (94% en petits i 96% en grans) i d’especificitat (77% en petits i 74% en grans), la qual cosa el converteix en una bona prova de cribatge.